Validador Informatitzat de l'Scrabble en Català

El motor del VISC està desenvolupat per Isaac Roca (iroca@icon.cat) i empra el DISC