Publicat el DISC 2.14.21

Hem actualitzat el DISC amb alguns errors que hi hem detectat i s’han aplicat les esmenes introduïdes en el DIEC el novembre de 2022 i el maig 2023. També hem aplicat correccions en alguns errors detectats o canvis de criteri produïts per la GIEC i el DEIEC. Alguns canvis no afecten el joc de l’Scrabble, però d’altres generen noves formes que ara es consideren vàlides, o se suprimeixen mots que ja no es poden jugar.

 • s’han suprimit els mots: «cisfòbia», «heterofòbia» «ortostàtic» i derivats.
 • s’han afegit els mots: «aneuenc», «anoienc», «birra», «cisgènere», «coocurrència», «edatisme», «edatista», «fabuladora», «falconera», «feminicidi», «franjolí», «garrafenc», «lleument», «lluçanès», «maresmenc», «metabolitzar», «mínimament», «montsianenc», «noguerenc», «ortoestàtic», «pitiús», «pudícia», «saforenc», «segrianenc», «sobrecalfar», «terraltenc», «timolada», «trans», «transidentitat», «umbel·liflor», «veient» i les formes derivades respectives.
 • el mot «agentiu» ara flexiona també en gènere i produeix les formes «agentiva» i «agentives».
 • el mot «mesquer» ara flexiona també en gènere i produeix les formes «mesquera» i «mesqueres».
 • el mot «periquito» ara flexiona també en gènere i produeix les formes «periquita» i «periquites».
 • el mot «sagal» ara flexiona també en gènere i produeix les formes «sagala» i «sagales».
 • el mot «cadascun» ara flexiona també en gènere i produeix la forma «cadascuna».
 • el mot «capdamunt» ara flexiona també en nombre i produeix la forma «capdamunts».
 • el mot «capdavall» ara flexiona també en nombre i produeix la forma «capdavalls»
 • el mot «capdavant» ara flexiona també en nombre i produeix la forma «capdavants»
 • el mot «ídix» ara flexiona en nombre i genera «ídixs».
 • el mot «jutipiris» ara també es pot jugar en singular: «jutipiri».
 • s’ha corregit la flexió dels mots «mixt» i «sext»; ara també admeten la forma plural en -xts: «mixts» i «sexts», juntament amb «mixtos» i «sextos»
 • els verbs «benveure» i «malveure» ara tenen assignat model flexiu 65, com «entreveure». Abans només se’n recollia la forma d’infinitiu.
 • el verb «exprimir» ara té assignat el model flexiu 112, com «servir». Abans només se’n recollia la forma d’infinitiu.
 • s’ha corregit la flexió del model 94 «oir». Ara es produeixen les formes «ogen», «oges», «oig», «oíssem», «oïssen», «oïsses», «oísseu» i «oja» (i anàlogues per als verbs «desoir» i «entreoir». )

Aviat, els diferents projectes que usen el DISC (WORDERtorn, Apalabrados, Crosswords…) actualitzaran el diccionari a la versió vigent, la 2.14.21. Ara per ara, el validador (VISC), el cercador i l’anagramatitzador ja estan actualitzats.