Publicat el DISC 2.14.21

Hem actualitzat el DISC amb alguns errors que hi hem detectat i s’han aplicat les esmenes introduïdes en el DIEC el novembre de 2022 i el maig 2023. També hem aplicat correccions en alguns errors detectats o canvis de criteri produïts per la GIEC i el DEIEC. Alguns canvis no afecten el joc de l’Scrabble, però d’altres generen noves formes que ara es consideren vàlides, o se suprimeixen mots que ja no es poden jugar.

 • s’han suprimit els mots: «cisfòbia», «heterofòbia» «ortostàtic» i derivats.
 • s’han afegit els mots: «aneuenc», «anoienc», «birra», «cisgènere», «coocurrència», «edatisme», «edatista», «fabuladora», «falconera», «feminicidi», «franjolí», «garrafenc», «lleument», «lluçanès», «maresmenc», «metabolitzar», «mínimament», «montsianenc», «noguerenc», «ortoestàtic», «pitiús», «pudícia», «saforenc», «segrianenc», «sobrecalfar», «terraltenc», «timolada», «trans», «transidentitat», «umbel·liflor», «veient» i les formes derivades respectives.
 • el mot «agentiu» ara flexiona també en gènere i produeix les formes «agentiva» i «agentives».
 • el mot «mesquer» ara flexiona també en gènere i produeix les formes «mesquera» i «mesqueres».
 • el mot «periquito» ara flexiona també en gènere i produeix les formes «periquita» i «periquites».
 • el mot «sagal» ara flexiona també en gènere i produeix les formes «sagala» i «sagales».
 • el mot «cadascun» ara flexiona també en gènere i produeix la forma «cadascuna».
 • el mot «capdamunt» ara flexiona també en nombre i produeix la forma «capdamunts».
 • el mot «capdavall» ara flexiona també en nombre i produeix la forma «capdavalls»
 • el mot «capdavant» ara flexiona també en nombre i produeix la forma «capdavants»
 • el mot «ídix» ara flexiona en nombre i genera «ídixs».
 • el mot «jutipiris» ara també es pot jugar en singular: «jutipiri».
 • s’ha corregit la flexió dels mots «mixt» i «sext»; ara també admeten la forma plural en -xts: «mixts» i «sexts», juntament amb «mixtos» i «sextos»
 • els verbs «benveure» i «malveure» ara tenen assignat model flexiu 65, com «entreveure». Abans només se’n recollia la forma d’infinitiu.
 • el verb «exprimir» ara té assignat el model flexiu 112, com «servir». Abans només se’n recollia la forma d’infinitiu.
 • s’ha corregit la flexió del model 94 «oir». Ara es produeixen les formes «ogen», «oges», «oig», «oíssem», «oïssen», «oïsses», «oísseu» i «oja» (i anàlogues per als verbs «desoir» i «entreoir». )

Aviat, els diferents projectes que usen el DISC (WORDERtorn, Apalabrados, Crosswords…) actualitzaran el diccionari a la versió vigent, la 2.14.21. Ara per ara, el validador (VISC), el cercador i l’anagramatitzador ja estan actualitzats.

Publicat el DISC 2.6.14

Hem actualitzat el DISC amb alguns errors que hi hem detectat. Algunes correccions no afecten al joc de l’Scrabble però d’altres generen noves formes que ara es consideren vàlides. A efectes escrablístics, només 4 mots deixen de ser vàlids: «amig», «enfig» i «entrig» es consideren incorrectes perquè segons la nova gramàtica de l’IEC s’escriuen amb «-c»: «amic», «enfic» i «entric»; «milantes», que ara es considera incorrecte. Sí que han entrat uns quants mots més, per exemple, el verb «adir» ara conjuga com «servir». Teniu un recull exhaustiu de les novetats a la pàgina d’arxiu.

Properament, els diferents projectes que usen el DISC actualitzaran el diccionari a la versió vigent, la 2.6.14. Ara per ara, el VISC i el Cercador ja estan actualitzats.

La versió actual 2.6.14 indica DIEC2, 6a esmena publicada per l’IEC, 14a versió interna. Així, la voluntat és sincronitzar les dues primeres xifres amb el diccionari i esmenes publicades per l’IEC, i la tercera xifra indicarà les correccions internes del DISC (errors d’assignació de model o de programació en la flexió).